גלובל כנפיים

פרופיל החברה

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג") עוסקת ברכישת מטוסי נוסעים מסחריים והחכרתם לחברות תעופה בעולם ו/או מכירתם.

גלובל ליסינג נמצאת בשליטת החברה האם, כנפיים אחזקות בע"מ (בעלת ניסיון רב בענף התעופה, מומחיות ומערכות קשרים ענפות בעולם התעופה הגלובאלי).

לגלובל ליסינג נסיון עשיר ורב שנים בתחום בעסקאות מגוונות והיא בעלת מוניטין מבוסס ומערכות קשרים עם חברות תעופה, חברות החכרה וגורמים מממנים בצפון ודרום אמריקה, אירופה, אסיה, אוסטרליה ודרום אפריקה.

בחודש יולי 2017 הונפקה גלובל ליסינג לראשונה בבורסה בתל אביב ועד היום חילקה דיבידנדים בסך של כ-50 מיליון דולר.

דירוג החברה הינו IlBBB/Stable (על-ידי S&P מעלות).
לאגרות החוב (סדרה ב' וסדרה ג') של החברה דירוג IIBBB+/Stable .