גלובל כנפיים

הנהלה

סידני סלסקי

סידני סלסקי

מנכ"ל

מר סלסקי מכהן כמנכ"ל גלובל ליסינג. כמו כן משמש מר סלסקי כסמנכ"ל החברה האם, כנפיים אחזקות בע"מ וכן מכהן כדירקטור בגלובל ליסינג ובשתיים מחברות הבנות שלה. במעל 25 שנותיו בתחום, צבר מר סלסקי ניסיון עשיר במיוחד במגוון רב מאוד של עסקאות והוא בעל קשרים רבים ומגוונים עם אנשי מפתח בתעשייה.

מר סלסקי הינו בעל תארים במנהל עסקים ובחשבונאות מאוניברסיטת וויטווטרסרנד, אשר ממוקמת ביוהנסבורג, דרום אפריקה.

ערן בן מנחם

ערן בן מנחם

סמנכ"ל כספים

מר בן מנחם מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ושל החברה האם, כנפיים אחזקות בע"מ, וזאת החל מחודש אוגוסט 2013. 

בנוסף לעיסוקו כסמנכ"ל הכספים בחברה ובחברה האם, מכהן מר בן מנחם כדירקטור בשתי חברות בנות של גלובל ליסינג. 

מר בן מנחם בעל תואר בחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

יהונתן שטרק

יהונתן שטרק

יועץ משפטי ומזכיר החברה

מר שטרק משמש כיועצה המשפטי וכמזכיר החברה של גלובל ליסינג ושל החברה האם, כנפיים אחזקות הע"מ, וזאת החל מחודש אפריל 2017.

טרם הצטרפותו של מר שטרק לקבוצת כנפיים, עבד מר שטרק כעורך דין במשרד יגאל ארנון ושות', וצבר ניסיון עשיר במשפט מסחרי, בייצוג ובליווי חברות פרטיות וציבוריות, בדיני ניירות ערך ובמימון. 

מר שטרק בעל תארים ראשונים במשפטים וכלכלה (בהצטיינות) ובעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת חיפה.

לביא בטיס

לביא בטיס

חשב

מר בטיס משמש כחשב החברה וחשב חברת הבת גלובל כנפיים ליסינג וזאת החל מחודש ספטמבר 2019

טרם הצטרפותו לקבוצת כנפיים, עבד מר בטיס כרואה חשבון במשרד Deloitte ישראל. 

מר בטיס הינו בעל תואר בכלכלה וחשבונאות מהמרכז האקדמי רופין.

אסף לוזון

אסף לוזון

מנהל עסקאות ליסיניג

מר לוזון משמש כמנהל עסקאות הליסינג של החברה, וזאת החל מחודש מרץ 2015.

 

מר לוזון בעל תואר בהנדסת חשמל ומדעי המחשב ותואר במשפטים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

שלמה ריבנבך

שלמה ריבנבך

ראש תחום תעופתי טכני

מר ריבנבך משמש כיועץ תעופתי טכני בחברת גלובל כנפיים ליסניג וזאת החל מחודש יולי 2010

טרם הצטרפותו של מר ריבנבך לגלובל כנפיים ליסינג עבד מר ריבנבך בתפקידים שונים בחברת אלעל נתיבי אויר לישראל: בהדרכת טכנאים וצוותי אויר, בתפקידי ניהול כראש אגף בשני אגפים טכניים באלעל ובתפקידו האחרון – סמנכ"ל תחזוקה והנדסה.

מר ריבנבך בעל תארים בניהול מאוניברסיטת בר-אילן ומינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

דירקטוריון

שלמה חנאל

שלמה חנאל

יו"ר הדירקטוריון

מר חנאל מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה וזאת לאחר שמונה כדירקטור בחברה החל משנת 2012. בנוסף לכך, מכהן מר חנאל כדירקטור בחברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, כדירקטור בחברה הבת כנפי תחזוקה (2005) בע"מ וכדירקטור בחברה הבת QAS. מר חנאל כיהן כמנכ"ל החברה משנת 2006 ועד שנת 2012.  למר חנאל ניסיון עשיר במיוחד בענף התעופה.

סידני סלסקי

סידני סלסקי

דירקטור

מר סלסקי מכהן כדירקטור של החברה. בנוסף לכך, מכהן מר סלסקי מכהן כמנכ"ל גלובל ליסינג. כמו כן משמש מר סלסקי כסמנכ"ל החברה האם, כנפיים אחזקות בע"מ וכן מכהן כדירקטור בגלובל ליסינג ובשתיים מחברות הבנות שלה. במעל 30 שנותיו בתחום, צבר מר סלסקי ניסיון עשיר במיוחד במגוון רב מאוד של עסקאות והוא בעל קשרים רבים ומגוונים עם אנשי מפתח בתעשייה.

מר סלסקי הינו בעל תארים במנהל עסקים ובחשבונאות מאוניברסיטת וויטווטרסרנד, אשר ממוקמת ביוהנסבורג, דרום אפריקה.

תמר מוזס בורוביץ

תמר מוזס בורוביץ

דירקטורית

גברת בורוביץ מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 1994. 
גברת בורוביץ מכהנת כסגנית יו"ר דירקטוריון החברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל ומכהנת בנוסף כדירקטורית בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

 
יהודה (יודי) לוי

יהודה (יודי) לוי

דירקטור

מר לוי משמש כשותף המנהל של משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות' ומכהן כדירקטור בחברה משנת 2007.

מר לוי מכהן גם כסגן יו"ר דירקטוריון החברה הבת, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ וכדירקטור בחברה הבת גלובל כנפיים ליסינג בע"מ.

אורי מילר

אורי מילר

דירקטור

מר מילר מכהן כדירקטור בחברה משנת 2010. עד לשנת 2010, כיהן מר מילר  כסמנכ"ל הכספים של החברה.

ערן אילן

ערן אילן

דירקטור

מר אילן מכהן כדירקטור בחברה משנת 2017.

דני וקנין

דני וקנין

דירקטור בלתי תלוי

מר וקנין מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה משנת 2010 וחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול של החברה.

 

אבי בלשניקוב

אבי בלשניקוב

דירקטור חיצוני

מר בלשניקוב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה משנת 2010 וחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול של החברה.

נורית דאבוש

נורית דאבוש

דירקטורית חיצונית

גברת דאבוש מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה משנת 2010 וחברה בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול של החברה.