גלובל כנפיים

עדכון בקשר עם מכירת מטוס האיירבוס 330-200 – קיבלה מהרוכשת מחצית מסכום המקדמה

תוצאות אסיפה מיום 27.12.22

נחתם ההסכם למכירת מטוס האיירבוס 330-200, כפוף לתנאים

מצגת משקיעים – דצמבר 2022

רבעון 3 2022

אישור תוכנית רכישה

דיווחים לבורסה

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: [symbol stock='1141316']

[last_known_rate stock='1141316']

מחיר המניה

[base_rate_change_percentage stock='1141316']

אחוז השינוי

[base_rate_change stock='1141316']

שינוי

[daily_highest_rate stock='1141316']

[daily_lowest_rate stock='1141316']

עדכון אחרון:[last_Known_Rate_date stock='1141316']

בשעה:[last_Known_Rate_time stock='1141316']

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: GKL

57.90

מחיר המניה

0.00%

אחוז השינוי

0.00

שינוי

גבוה יומי: 0.00

נמוך יומי: 0.00

עדכון אחרון: 25-01-2023 00:00