גלובל כנפיים

מצגת משקיעים – מרץ 2022

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021

מינוי נושא משרה – מהל כספים – ישועה דב

חדל לכהן – נושא משרה – סמנכ"ל כספים – ערן בו מנחם

תוצאות אסיפה כללית מיום 24.2.22

הסכם להחכרת מטוס איירבוס 200-330 לחברה הבת Airways TUS

דיווחים לבורסה

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: