גלובל כנפיים

רבעון 1 2023

שנתי 2022

עדכון בקשר עם מכירת מטוס האיירבוס 330-200 – קיבלה מהרוכשת מחצית מסכום המקדמה

תוצאות אסיפה מיום 27.12.22

נחתם ההסכם למכירת מטוס האיירבוס 330-200, כפוף לתנאים

מצגת משקיעים – דצמבר 2022

דוחות כספיים אחרונים

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: GKL

54.10

מחיר המניה

0.00%

אחוז השינוי

0.00

שינוי

גבוה יומי: 54.10

נמוך יומי: 54.10

עדכון אחרון: 30-11-2023 09:59