גלובל כנפיים

דיווחים לבורסה

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: