גלובל כנפיים

רבעון 1 2023

שנתי 2022

עדכון בקשר עם מכירת מטוס האיירבוס 330-200 – קיבלה מהרוכשת מחצית מסכום המקדמה

תוצאות אסיפה מיום 27.12.22

נחתם ההסכם למכירת מטוס האיירבוס 330-200, כפוף לתנאים

מצגת משקיעים – דצמבר 2022

דיווחים לבורסה

דוחות כספיים אחרונים

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: GKL

55.00

מחיר המניה

1.66%

אחוז השינוי

0.90

שינוי

גבוה יומי: 55.00

נמוך יומי: 55.00

עדכון אחרון: 11-07-2024 15:06