גלובל כנפיים

נחתם הסכם למכירת מטוס איירבוס 330-300

התקשרה עם חברת תעופה במכתב כוונות להחכרת מטוס איירבוס 330-200

דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2022

עדכון להסכם חכירה מטוס איירבוס 300-330 ומכתב כוונות למכירת המטוס

תוצאות אסיפה כללית מיום 4.7.22

הושלמה עסקה למכירת מטוס איירבוס 319-100, תרשום רווח הון של כ 2 מיליון דולר'$

דיווחים לבורסה

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים:

מחיר המניה

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה: