גלובל כנפיים

רבעון 1 2023

שנתי 2022

עדכון בקשר עם מכירת מטוס האיירבוס 330-200 – קיבלה מהרוכשת מחצית מסכום המקדמה

תוצאות אסיפה מיום 27.12.22

נחתם ההסכם למכירת מטוס האיירבוס 330-200, כפוף לתנאים

מצגת משקיעים – דצמבר 2022

דיווחים לבורסה

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: [symbol stock='1141316']

[last_known_rate stock='1141316']

מחיר המניה

[base_rate_change_percentage stock='1141316']

אחוז השינוי

[base_rate_change stock='1141316']

שינוי

[daily_highest_rate stock='1141316']

[daily_lowest_rate stock='1141316']

עדכון אחרון:[last_Known_Rate_date stock='1141316']

בשעה:[last_Known_Rate_time stock='1141316']

ציטוט מניה

מניית גלובל כנפיים: GKL

54.10

מחיר המניה

1.88%

אחוז השינוי

1.00

שינוי

גבוה יומי: 54.10

נמוך יומי: 54.10

עדכון אחרון: 08-06-2023 11:29